พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา - ผลการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ 10 ก.พ.61 เวลา 1030
พันเอก ศักดา คล้ำมีศรี รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานในพิธี
ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ รร.บ้านจรัส อ.บัวเชด จ.สุรินทร์   ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)