สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 4 ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว เขมร ประจำปี 2561 - ผลการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 4 ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว เขมร ประจำปี 2561

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1900 
พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติ 
เปิดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 4 ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว เขมร ประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)