วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 64 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุรินทร์ - ผลการปฏิบัติงาน

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 64 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 ก.พ.61 เวลา 0930 
พันเอก อัครสิทธิ์ ปะกิระตา รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 25 
เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติวันสถาปนา
กองอาสารักษาดินแดน ครบรอบปีที่ 64 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 
จังหวัดสุรินทร์ ในการนี้ นายกองเอก อรรถพร สิงหวิชัย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน พร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ และ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ
แก่คณะผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร อย่างพร้อมเพรียง

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)