พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง - ผลการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830
พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25
ร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานความรักและอวยพรแก่คู่บ่าวสาวในพิธีซัตเต 
และพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง 
ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธี
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)