พิธีเฮาปลึงจองได ฉลองมงคลสมรสหมู่ - ผลการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พิธีเฮาปลึงจองได ฉลองมงคลสมรสหมู่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1830
พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเฮาปลึงจองได และพิธีฉลองมงคลสมรสหมู่  
ณ หอประชุม อบจ.ส.ร. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นประธานในพิธี

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)