ผลการปฏิบัติงาน

ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

โครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม"

วันอังคาร, มีนาคม 27, 2561
โครงการฝึกอบรม "ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม" ประจำปี 2561 ตามที่กองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนกองทัพบก ได้มอบหมายให้ มณฑล...
Read More

ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันอังคาร, มีนาคม 27, 2561
การ ตรวจติดตามการปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (เวทีที่2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วม...
Read More

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผุ้ประสบวาตภัย

วันอาทิตย์, มีนาคม 11, 2561
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๑๐                                                    พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25  ร่ว...
Read More

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2561
“มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 093...
Read More

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2561
“รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา...
Read More

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)