มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผุ้ประสบวาตภัย - ผลการปฏิบัติงาน

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผุ้ประสบวาตภัย

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖๑๐                                                    พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางเยี่ยมเยียนประชาชนผู้ประสบภัย พร้อมกับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ศูนย์ผู้ประสบภัย บ้านโนนสง่า หมู่ 8 
ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)