รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ - ผลการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์

“รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1330 
พลตรีสมชาย เพ็งพรูด รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ พบ 
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นได้ทำการ
วางพวงมาลา พลตรีหลวงวีรวัฒน์  และตรวจเยี่ยม ประเมินผลการปฏิบัติของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์
และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุรินทร์
ในการนี้พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25/
รองผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์ 
เป็นประธานในการรับตรวจเอกสารและบรรยายสรุปของการรับตรวจครั้งนี้ 

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)