กุมภาพันธ์ 2018 - ผลการปฏิบัติงาน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2561
“มณฑลทหารบกที่ 25 เดินหน้าถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน”       วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 093...
Read More

รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงานกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 19, 2561
“รองแม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุรินทร์” วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา...
Read More

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 4 ชนเผ่า ไชน่าทาวน์ กูย ลาว เขมร ประจำปี 2561

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 16, 2561
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1900  พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกี...
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2561
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1800 มณฑลทหารบกที่ 25 จัดการแสดงวงดนตรี ชป.กร.มทบ.25  ตามโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชา...
Read More

ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2561
การฝึกอบรมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานแก่ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอและระดับตำบล เมื่อวันที่ ...
Read More

นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม

วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 15, 2561 0
“งาน "นุ่งผ้าไหม ใส่ปะเกือม เรือมกันตรึม อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ จัดงานประจำปี 2561  เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษที่มีมากว่า 2,000...
Read More

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง

วันอังคาร, กุมภาพันธ์ 13, 2561
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 0830 พลตรี พิเชษฐ์  อาจฤทธิรงค์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 ร่วมเป็นเกียรติสักขีพยานความรักและอวยพรแก่คู่บ...
Read More

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)