โครงการไทยนิยม ยั่งยืน - ผลการปฏิบัติงาน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1430 
พันเอก สาธิต  เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 
ร่วมประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Vidio Conference) ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.ส.ร. 
โดยมี ผวจ.ส.ร. เป็นประธานการประชุมฯ
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพลง ลุงตู่พาสุข (มทบ.25)

เพลง ผลงานรัฐบาลและคสช. (มทบ25)